Reklamační řád

REKLAMAČNÍ ŘÁD 

Lhůta pro vyřízení reklamace je 30 dní ode dne uplatnění reklamace. Prodávající je oprávněn dohodnout se s kupujícím na prodloužení této lhůty. V případě překročení maximální lhůty pro vyřízení reklamace má kupující nárok na výměnu zboží za nové. Pokud výměna není možná, má právo na odstoupení od kupní smlouvy. 

Reklamaci zásilky, tj. poškození či jiné nesrovnalosti při přepravě a doručení, má kupující právo uplatnit bezprostředně po převzetí u přepravce a oznámit bez prodlení prodávajícímu. 

V případě reklamace má kupující právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s reklamací (dopravné, poštovné apod.), je ale povinen tyto náklady u prodávajícího uplatnit bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. 

O reklamaci je kupující povinen prodávajícího informovat prostřednictvím reklamačního protokolu, který tvoří přílohu tohoto reklamačního řádu. Reklamační protokol doručí kupující buď na adresu prodávajícího: Salaš 103, 763 51 Zlín nebo na kontaktní email prodávajícího: info@zesalase.cz 

Zásilka musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace) a ve stavu, v jakém jej kupující převzal při dodávce. Prodávající doporučuje, aby kupující zboží při odeslání pojistil. 

Zboží musí být pro přepravu řádně zabaleno, tak aby nedošlo k jeho dalšímu případnému poškození. Ke zboží musí být přiloženy veškeré listiny, které kupující se zbožím obdržel, tedy například paragon, záruční list a jiné. 

Vadné nebo poškozené zboží bude opraveno, vyměněno, nebo bude vrácena kupní cena, a to v souladu s principy a pravidly uvedenými v obchodních podmínkách. 

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahují ani poskytnutá práva z vadného plnění. 

Zboží je z hygienických důvodů k reklamaci přijato pouze řádně vyčištěné. 

O vyřízení reklamace bude kupující informován prostřenictví e-mailu nebo sms. Stejně jako při dodání objednávky bude kupující informován i o expedici balíku.

Reklamační protokol ke stažení

Formulář pro odstoupení od smlouvy

Zpět do obchodu